Planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, GIS

Nasza Pracownia posiada także doświadczenie w dziedzinach planowania przestrzennego, urbanistyki oraz ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym i strategicznym. Współpracujemy z pracownią urbanistyczną, z którą tworzymy zgrany interdyscyplinarny zespół.

Nasza działalność obejmuje sporządzanie następujących opracowań:

W pracy wykorzystujemy różne oprogramowanie, w zależności od potrzeb klienta oraz zakresu tematycznego opracowania: Corel, AutoCAD, GIS. Sporządzamy pomiary, gromadzimy i przetwarzamy dane przestrzenne za pomocą specjalistycznego urządzenia pomiarowego GPS Ashtech MobileMapper 100, zaprojektowanego do zastosowań GIS.

Specjalizujemy się ponadto w sporządzaniu analiz urbanistycznych i przestrzennych o tematyce i specyfice określonej przez klienta, w tworzeniu, aktualizowaniu i wizualizacji baz danych przestrzennych w środowisku GIS.

Tworzymy różnego rodzaju mapy tematyczne: waloryzacje ekofizjograficzne, załączniki graficzne do ocen oddziaływania na środowisko, mapy prezentujące lokalizacje inwestycji na tle form ochrony przyrody, mapy optymalnych lokalizacji inwestycji takich jak np. farmy wiatrowe, mapy zagrożeń środowiskowych, mapy własnościowe gruntów, przebiegi infrastruktury technicznej, lokalizacje różnego rodzaju obiektów, np. szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, oraz wiele innych. Nawet jeśli mają Państwo do przeanalizowania nietypowy temat, niezwiązany z naszą branżą, prosimy nas nim zaskoczyć. Jako młody zespół lubimy każde nowe wyzwanie.

Zajmujemy się także wektoryzacją (digitalizacją) danych rastrowych. Przetwarzamy opracowania wykonane w różnych technologiach (papierowych, cyfrowych, CAD, COREL, JPG) na technologie GIS. Archiwalne opracowania zostają przetworzone do postaci cyfrowej. Wszelkie materiały  (w firmie lub instytucji) zostają sprowadzone do jednego formatu i mogą być dzięki temu wykorzystywane w jednym miejscu i jednym czasie. Ułatwia to przeprowadzanie wielu bardziej skomplikowanych analiz.

Taki format danych (metadane) pozwala jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom administracji rządowej oraz podmiotom niepublicznym udostępnianie w kontrolowany sposób swoich dokumentów oraz zasobów przestrzennych w szeroko rozumianej sieci www oraz w szczególności w ramach infrastruktury informacji przestrzennej (program INSPIRE).

Za pomocą GIS można nie tylko tworzyć mapy, ale również analizować nieograniczoną ilość informacji oraz prezentować je w najbardziej odpowiedniej i czytelnej formie. Na przykład mapa stworzona w systemie GIS przedstawiająca zieleń przyuliczną, nie przedstawia jedynie jej lokalizacji i rodzaju (drzewa/krzewy), ale może również zawierać informacje o szczegółowym składzie gatunkowym, parametrach charakteryzujących drzewa i krzewy (obwód pnia na 130 cm, wysokość, rozpiętość korony), stanie zdrowotnym, egzemplarzach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, egzemplarzach kolidujących z planowaną inwestycją etc. - w zależności od tego, jakie dane zostały uprzednio wprowadzone do bazy danych. Bowiem GIS łączy w sobie lokalizację obiektów z ich opisem, ze względu na to, że wykorzystuje dwa różne rodzaje danych: przestrzenne i opisowe.

Więcej informacji o inwentaryzacjach zieleni (dendrologicznych) z zastosowaniem GIS